O Top Marce


Wizerunek marki w mediach to jeden z kluczowych elementów pozwalających ocenić jej potencjał, wartość i siłę.

Od 16 lat „Press” i PSMM Monitoring & More analizują brandy, wyłaniając spośród nich najpopularniejsze w mediach marki korporacyjne, produktowe i pro bono. W wyniku tego badania powstają branżowe rankingi ilościowe i jakościowe, pokazujące m.in. wizerunek poszczególnych marek w publikacjach prasowych, internetowych i mediach społecznościowych. Pomysłodawcą projektu Top Marka jest magazyn „Press”, właścicielem metodologii badania PSMM Monitoring & More.

Ranking obejmuje aż 500 brandów z 50 branż i jest największym tego typu badaniem na polskim rynku. Kluczową rzeczą jest zastosowanie w analizie jednakowych wskaźników dla wszystkich rodzajów publikacji, z uwzględnieniem specyfiki prasy, portali internetowych i social mediów. Na potrzeby raportu stworzono wskaźnik impact – szacujący dotarcie informacji na podstawie danych dotyczących konsumpcji danego medium – oraz indeksu sentymentu oceniającego jakość przekazu. Oba wskaźniki w połączeniu z liczbą publikacji stanowią o medialnej sile marek i wpływają na ich miejsce w ogólnym rankingu 500 brandów. Dzięki Top Marce czytelnicy, którymi są m.in. przedstawiciele opiniotwórczych środowisk i ludzie odpowiedzialni za wizerunek, uzyskują szeroką i inspirującą wiedzę o rynku i efektywności działań z zakresu public relations.

Wyniki Top Marki prezentowane są w specjalnym dodatku do magazynu „Press”.

Filary metodologii

Zastosowanie porównywalnych wskaźników dla wszystkich rodzajów wzmianek, uwzględniających specyfikę prasy, portali internetowych i social mediów to podstawa stosowanej w badaniu metodologii. Wartością decydującą o miejscu brandu w rankingu jest niezmiennie siła marki – wypadkowa kilku zmiennych (impactu, indeksu wydźwięku i liczby publikacji) świadczących zarówno o liczbie kontaktów odbiorców z marką, jak i jakościowej ocenie komunikatu na jej temat. W tej edycji analizy do wyliczenia sumarycznego impactu analizowanych materiałów wprowadzono współczynnik korygujący dla krótkich, jednowyrazowych lub jednozdaniowych wzmianek. Wpływ takich publikacji na kształt rankingu został ograniczony, by nie przysłonił znaczenia materiałów związanych z bieżącą działalnością marek i zazwyczaj w większym stopniu wpływających na ich wizerunek.